Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

55 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminalistiek" en/of "Dna-onderzoek" en/of "Vezelonderzoek" en/of "Dactyloscopie" en/of "Toxicologie" en/of "Schriftexpertise" en/of "Microsporen" en/of "Oorafdruk" en/of "Identificatiemethode" en/of "Leugendetectie" en/of "Documentenonderzoek" en/of "Sporenonderzoek" en/of "Verfonderzoek" en/of "Krasonderzoek" en/of "Bloedproef" en/of "Materiaalonderzoek" en/of "Menselijk spoor" en/of "Wapenonderzoek" en/of "Stemonderzoek" en/of "Milieuonderzoek" en/of "Ademanalyse" en/of "Drugonderzoek"

Eén spoor is geen spoor; Naar een landelijke sporendatabank voor informatiegestuurde opsporing

In het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving hebben de politieministers het voornemen geuit maatregelen te...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2006

Forensisch DNA-onderzoek; Een rechtsvergelijkende verkenning naar de regelgeving en de praktijk van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland & Wales en Frankrijk

Het rapport bevat een overzicht van bestaande regelingen en praktijken met betrekking tot het toepassen van DNA-onderzoek in...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2005

Inzet, organisatie en kwaliteit van de forensisch-technische opsporing bij de politie in Nederland

Dit onderzoek betreft de stand van zaken van het forensisch technisch onderzoek (fto) binnen de technische recherche. In het...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2005

Forensische expertise

Onder invloed van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling spelen deskundigen een steeds grotere rol in de...

Publicatie | 28-02-2004

DNA-onderzoek in opsporing en bewijsvoering in strafzaken; DNA-nulmeting

Uit ons onderzoek is gebleken dat het DNA-onderzoek vaste voet heeft gekregen in de Nederlandse strafrechtspleging. In alle...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2003

Harmonisation in forensic expertise; An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions: What are the differences and...

Publicatie | 01-06-2000

Bijzondere verhoormethoden; Een literatuurverkenning

Dit is een literatuurverkenning van verhoormethoden, en met name van verhoormethoden voor 'bijzondere situaties'. Hierbij...

Publicatie | 01-12-1998

Een vergelijking van confrontatiemethoden: Oslo, video en foto's

Er is een experiment uitgevoerd waarin de effectiviteit van drie confrontatiemethoden (statische confrontatie in persoon...

Publicatie | 21-05-1997

Leugendetectie in Nederland

In een recent verschenen rapport geeft de Werkgroep Leugendetectie (1993) van de Recherche Adviescommissie een overzicht van...

Publicatie | 01-04-1996

De waarheid ligt in het midden

Dit onderzoek betreft de bruikbaarheid en het effect van de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium. Voor alle rapporten...

Publicatie | 27-03-1995