Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

51 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Databestand"

Herziening Toezicht Rechtspersonen; vuistregels voor het opstellen van scorefuncties

Het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) heeft als doel om een systematiek op te zetten waarmee tijdens de...

Onderzoek met publicatie | 09-05-2012

SQL-isering recidivemonitor

Voor het verwerken van data voor de recidivemonitor wordt SPSS gebruikt. Dit pilot-onderzoek moet kijken of een deel van de...

Onderzoek | 19-05-2010

Analyzing a complaint database by means of a generatic-based data mining algorithm

In this paper the researcher have analyzed the complaint database of the National Ombudsman who handles complaints with...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2009

Van vonnis tot DNA-profiel; Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Doel van het onderzoek is: het verkrijgen van inzicht in de uitvoeringspraktijk van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden;...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2008

Registraties huiselijk geweld bekeken; Een vooronderzoek in het kader van vangst-hervangstschattingen

Dit is een rapportage van het vooronderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangschatting van huiselijk geweld. 

Onderzoek met publicatie | 01-11-2007

Bewaren van verkeersgegevens door telecommunicatieaanbieders

Dit onderzoek heeft bestudeerd welke verkeersgegevens die voor de opsporing van belang zijn door telecomaanbieders bewaard...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2003

Harmonisation in forensic expertise; An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions: What are the differences and...

Publicatie | 01-06-2000

WODC-strafrechtmonitor; ontwikkeling van een systeem voor periodiek dossier-onderzoek naar de achtergronden van de strafrechtspleging in Nederland

Deze rapportage houdt zich bezig met de vraag hoe de 'Strafrechtsmonitor' in de toekomst het best kan worden ingericht. De...

Publicatie | 11-10-1997

Notities over straftoemeting en een databank

Deze notities horen bij het IvS-project, een onderzoek naar de mogelijkheden van Informatievoorziening voor Straftoemeting....

Publicatie | 01-08-1997

Nut en risico van persoonsregistratie

De voorgenomen volkstelling in 1971 bracht Nederland in rep en roer. Velen meenden dat burgers hun medewerking aan een...

Publicatie | 30-06-1994

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Databestand'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term