Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

56 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Delinquent gedrag"

Delinquent gedrag onder alleenstaande minderjarige asielzoekers: een probleem?

Deze notitie is het resultaat van een verkennend onderzoek naar mogelijk delinquent gedrag onder alleenstaande minderjarige...

Publicatie | 06-09-1996

Longitudinaal onderzoek naar deviant gedrag; een verkenning van de literatuur

De bedoeling van deze verkenning van de literatuur is het vinden van een antwoord op de vraag of een grootschalig...

Publicatie | 25-10-1995

Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen; Een literatuurstudie

Doel: 'Wat vermag rechtshandhaving, onder welke omstandigheden en bij welke typen strafbare feiten?' Deze vraag stelt de...

Publicatie | 01-01-1995

Delinquentie, sociale controle en `life events'; Eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek

Dit verslag betreft de eerste resultaten van een deelproject van het onderzoek 'Wendingen in de levensloop' (WIL). Het...

Publicatie | 01-01-1994

Daders aan het woord

Recentelijk lijkt er opnieuw een tendens te zijn in criminologisch onderzoek om daders te ondervragen. Deze keer gaat het...

Publicatie | 22-12-1991

Juvenile delinquency in the Netherlands

This book gives an overview of some of the research done at the WODC on the subject of juvenile delinquency. It is divided...

Publicatie | 02-10-1988

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit

Dit rapport is het eerste van een reeks waarin het WODC inzicht wil bieden in de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit....

Publicatie | 06-09-1987

Jeugdpolitie

Dit nummer van Justitiele Verkenningen is gewijd aan het thema jeugdpolitie'. Het functioneren van deze specialisatie binnen...

Publicatie | 30-07-1986

Jeugddelinquentie; Achtergronden en justitiële reactie

Samenvattend kunnen de voornaamste doelstellingen van het onderzoek als volgt omschreven worden: een beeld krijgen van aard...

Publicatie | 24-09-1983

Een partiële toetsing van de sociale controle theorie

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort de wijze van steekproefstrekking beschreven en wordt de samenstelling van de...

Publicatie | 16-02-1983

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term