Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

85 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Registratiesysteem" en/of "Registratie"

Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops; Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 - tussenrapportage

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen...

Onderzoek met publicatie | 28-06-2013

Dierenwelzijn in het vizier; De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland

Eind 2011 is de dierenpolitie ingevoerd en is het centrale Meldpunt 144 'red een dier' voor het publiek opengesteld. In...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2013

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2013

Toezicht op zedendelinquenten; effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen van vormen van toezicht

Momenteel is er een wetswijziging in voorbereiding om levenslang toezicht na intramurale behandeling bij tbs-gestelden die...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2012

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd

ProKid is een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij twaalfminners met politiecontacten. Het korps...

Onderzoek met publicatie | 09-08-2011

Het deskundigenregister in strafzaken; de beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's

Per 1 maart 2010 is het nationale deskundigenregister in strafzaken (NRGD) ingevoerd, op grond van het besluit...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2010

Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen; Een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding

In dit literatuuronderzoek staat de volgende ondersvraag centraal: Wat is bekend over homofoob geweld en over de wijzen...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2009

Monitor veelplegers 2003-2006; cijfermatige ontwikkelingen

Deze fact sheet behandelt de bevindingen ten aanzien van jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers uit de periode 2003...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2009

Inventarisatie civielrechtelijke registraties

Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiƫle basisregistraties effectiever gebruikt...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Geweld onder invloed; Evaluatie van een nieuwe werkwijze van de politie gericht op versterking van de informatiepositie ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik door geweldplegers

De afgelopen jaren is op drie pilotlokaties (politieregio's IJsselland, Zeeland en Gelderland-Midden) gewerkt aan het...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2008

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term