Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

63 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Gezinsgeweld" is vervangen door "Huiselijk geweld".
U heeft gezocht naar pagina's: "Huiselijk geweld"

Partiële kwaliteitsbepaling RIHG

Met de Wet tijdelijk huisverbod, ingegaan op 1 januari 2009, is het mogelijk geworden om in een situatie waarin huiselijk...

Onderzoek met publicatie | 13-10-2010

Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

Een deel van het ziekteverzuim van werknemers houdt verband met huiselijk geweld. Voor werkgevers brengt dit verzuim kosten...

Onderzoek met publicatie | 28-07-2010

Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

In 2003 (door ES&E) en 2006 (door Beke) hebben inventarisaties plaatsgevonden m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld door...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2010

Mens, dier en recht

Het is ruim acht jaar geleden dat Justitiƫle verkenningen voor het eerst aandacht besteedde aan het thema 'Dier en recht'....

Publicatie | 04-11-2009

Criminaliteit en rechtshandhaving 2007; Ontwikkelingen en samenhangen

De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in deze publicatie beschreven van 1995 tot en met 2007. In...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2008

Preventie van herhaald slachtofferschap; Een research synthese van maatregelen ter voorkoming van herhaling

Deze studie geeft een overzicht geven van effectieve of veelbelovende maatregelen ter preventie van herhaald...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2008

Huiselijk geweld en herkomstland; Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers

Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan de discussie of registratie van geboorteland van (groot)ouders van daders en...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Moord en doodslag in Nederland; 1998 en 2002-2004

Het doel van dit rapport is tweeledig. Enerzijds geeft het inzicht in de structuur, de opzet en de kwaliteit van de Monitor...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Registraties huiselijk geweld bekeken; Een vooronderzoek in het kader van vangst-hervangstschattingen

Dit is een rapportage van het vooronderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangschatting van huiselijk geweld. 

Onderzoek met publicatie | 01-11-2007

Aanpak in ontwikkeling; Strategie, samenwerking en visie bij huiselijk geweld

De aandacht voor huiselijk geweld groeit. Zowel beleidsmatig als hulpverleningstechnisch zijn veel instantie bezig huiselijk...

Onderzoek met publicatie | 02-03-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term