Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

66 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Doorstroming van rechtszaken" is vervangen door "Snelheid van berechting".
U heeft gezocht naar pagina's: "Snelheid van berechting"

PrognoseModel Justitiële ketens 2006: onderdelen Civiel en Bestuur; Beschrijving van het verbetertraject 2005/2006

Het Prognosemodel Justitiƫle Ketens (PMJ) beslaat naast de veiligheidsketen ook de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2007

Geschilbeslechting in Nederland; het verloop van civiele en bestuursrechtelijke geschillen in de bruikbare rechtsorde

Deze fact sheet geeft allereerst een overzicht van de juridische problemen die voorkomen onder de bevolking en de gekozen...

Publicatie | 28-02-2007

Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; Informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over het functioneren van de rechtspraak (in kwantitatief...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Pilotstudy implementatie voorraden in het model voor de veiligheidsketen

Het huidige PMJ-model houdt geen rekening met de mogelijkheid van het ontstaan of de aanwezigheid van voorraden. Dit...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2006

Tijdigheid van rechtspraak in maatschappelijk perspectief

Dit onderzoek is een onderdeel van breder onderzoek dat bij de Raad voor de Rechtspraak loopt. Het WODC heeft hiervoor een...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2005

European judicial systems 2002; Facts and figures on the basis of a survey conducted in 40 Council of Europe member states

This report presents the results of a survey conducted in 40 member states of the Council of Europe, issued by the European...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2005

Toedeling van zaken aan en binnen gerechten; 2 delen

De doelstelling van dit project is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop andere landen hun stelsel van rechtspraak...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2004

Evaluatie project doorlooptijden jeugdstrafrechtketen

Het project ‘Verkorting doorlooptijden jeugdstrafrechtketen’ (VDJ) is in 2001 gestart om de snelheid van de justitiĆ«le...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Naar redelijke doorlooptijden in de strafrechtsketen

Onderzoek met publicatie | 04-10-2002

Doorlooptijden; Eindrapport

Verkennende studie naar de mogelijkheden om doorlooptijden te kunnen genereren uit geautomatiseerde gegevensbestanden...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term