Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

50 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Bestrijding"

Vuurwapencriminaliteit in het vizier; Een onderzoek bij politie en justitie

Onderzoek naar de wijze waarop in de politiele praktijk de bestrijding van het illegaal wapenbezit plaatsvindt en de rol van...

Publicatie | 01-01-1991

Politie en milieuwethandhaving

Door middel van dit onderzoek wordt gepoogd de politie een helpende hand te bieden bij de invulling van haar taak ten aanzien...

Publicatie | 01-01-1991

Geschikt of niet geschikt?; Een evaluatie van de lik-op-stuk experimenten

De doelstelling van het lik-op-stuk experiment bestaat uit de volgende onderdelen: een snellere reactie van politie en...

Publicatie | 01-02-1989

Een inventarisatie van heling in Nederland

Dit rapport geeft inzicht in de verschillende vormen en de omvang van heling in Nederland.

Publicatie | 27-12-1986

Georganiseerde misdaad

Het verschijnsel georganiseerde misdaad wordt in Nederland veelal buiten de landsgrenzen gesitueerd. Men denkt daarbij dan...

Publicatie | 23-12-1985

Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan

Onder ruim 1300 Nederlanders is een peiling verricht naar de opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over...

Publicatie | 20-09-1984

Bestrijding van discriminatie naar ras; enkele ervaringen met de bestrijding van raciale discriminatie in andere landen

In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op specifiek voor de bestrijding van discriminatie opgerichte organisatie. Daarnaast...

Publicatie | 24-09-1983

Fraudenummer

Dit fraude-nummer wordt geopend met een inleiding van P.C. van Duyne. De schrijver behandelt — in vogelvlucht — de...

Publicatie | 30-04-1983

Experimenten opsporings- en verbaliseringsbeleid; achtergrond, doelstellingen en opzet van de experimenten: een nadere uitwerking

Het onderzoeksproject "experimenten opsporings- en verbaliseringsbeleid" heeft tot doel na te gaan wat de effecten zijn van...

Publicatie | 30-05-1980

Misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden; een eerste literatuuroriëntatie t.b.v. de I.S.M.O.

Om zowel van elk terrein afzonderlijk, als van de voor alle terreinen gemeenschappelijke vragen, een idee te krijgen is in...

Publicatie | 06-12-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bestrijding'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term