Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

66 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Privacy" is vervangen door "Persoonlijke levenssfeer".
U heeft gezocht naar pagina's: "Persoonlijke levenssfeer"

Hits en hints; De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera’s automatisch worden...

Onderzoek met publicatie | 09-05-2012

Function creep en privacy

In het Nederlands bestaat er nog geen bevredigende vertaling van het fenomeen 'function creep'. De uit de bestuurskunde...

Publicatie | 29-12-2011

Brandstof voor de opsporing; evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Met de inwerkingtreding van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (Wvbg) zijn in het Wetboek van Strafvordering (Sv) algemene...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Commentaar Melai-Groenhuijsen

Bespreking van de regeling van het verkennend onderzoek (artikel 126gg Sv.) en de artikelen 126hh en 126ii Sv. welke voorzien...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2009

Sanctionering van privacyschendingen; Een vergelijkend onderzoek in België, Duitsland en Oostenrijk

De volgende probleemstelling staat in dit onderzoek centraal: Wat kan uit een beknopte vergelijking met enkele andere landen...

Onderzoek met publicatie | 08-06-2009

Entiteitreconciliatie ondanks beperkte overlap door middel van objectgelijkenis; Casus 'Koppelen van persoonsgegevens zonder een gemeenschappelijke identificatie'

Het koppelen van informatiebronnen wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker. Dit onderzoek richt zich op het...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2009

Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

Met ingang van 1 juni 2004 werd de privacygedragscode verplicht gesteld voor alle recherchebureaus. In dezelfde maand zegde...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2008

Eerste fase evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Literatuuronderzoek en knelpuntenanalyse

Het doel van de evaluatie is om te beschrijven op of - , en op welke wijze de Wbp bijdraagt aan de beoogde doelstellingen van...

Onderzoek met publicatie | 04-05-2007

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude en -diefstal worden nogal eens beschouwd als een probleem dat vooral in de Verenigde Staten speelt en - in...

Publicatie | 01-11-2006

Forensisch DNA-onderzoek; Een rechtsvergelijkende verkenning naar de regelgeving en de praktijk van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland & Wales en Frankrijk

Het rapport bevat een overzicht van bestaande regelingen en praktijken met betrekking tot het toepassen van DNA-onderzoek in...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2005

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term