Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

52 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Educatie" is vervangen door "Onderwijs".
U heeft gezocht naar pagina's: "Onderwijs" en/of "Beroepsonderwijs" en/of "Voortgezet onderwijs" en/of "Buitengewoon onderwijs" en/of "Basisonderwijs" en/of "Hoger onderwijs"

Jeugdgeweld

De auteurs in dit nummer – onderzoekers uit verschillende disciplines – is de ogenschijnlijk simpele vraag voorgelegd 'waar...

Publicatie | 28-02-2000

De politie op school; schooladoptie in Rotterdam-Rijnmond

Het Schooladoptieproject behelst zoals het woord al zegt, het 'adopteren' van scholen, en wel door de politie. Dit houdt in...

Publicatie | 16-08-1999

Het effect van voorlichting op school; Een literatuurverkenning

Bij deze literatuurverkenning is onderzoek gedaan naar de resultaten van evaluaties van (in bepaalde opzichten) vergelijkbare...

Publicatie | 01-06-1997

Handhaving Leerplichtwet 1969

Dit onderzoek is verricht voor de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving (Commissie Michiels)....

Publicatie | 01-06-1997

Recht en moraal

Met de suprematie van het wetenschappelijk denken, waarin ratio en empirische waarneming de enige geldige criteria worden...

Publicatie | 30-03-1993

Criminaliteitspreventie in het onderwijs; Eerste deelexperiment: spijbelcontrole

Verslag van de resultaten van het eerste deel van het Scholenexperiment: de onmiddellijke absentiecontrole (of: het...

Publicatie | 01-04-1990

Leerprojecten onderzocht

Dit onderzoek beoogt een beschrijving te geven van de leerprojecten zoals die tot nu toe zijn toegepast. Het betreft een...

Publicatie | 01-11-1987

School en criminaliteit

Er is alle aanleiding om een themanummer van Justitiele Verkenningen te wijden aan School en criminaliteit. Een van de...

Publicatie | 30-06-1987

Opvang en begeleiding Vietnamese voogdijpupillen

Dit verslag vormt het eindrapport van het onderzoek naar de opvang en de hervestigingssituatie van Vietnamese...

Publicatie | 04-04-1984

Varianummer

Dit nummer is het tweede en tevens laatste varia-nummer van de jaargang 1982. Het bevat vijf artikelen, waarvan vier in...

Publicatie | 30-04-1982

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term