Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

71 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminologische theorie" en/of "Biologische criminologie" en/of "Criminele psychologie" en/of "Biosociale criminologie" en/of "Criminele sociologie" en/of "Postmoderne criminologie" en/of "Kritische criminologie" en/of "Criminele psychiatrie"

Eindverslag pilotonderzoek Theorie, Crimineel gedrag en Interventie

Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre het Triade-model kan gelden als een integrerend kader voor...

Onderzoek met publicatie | 31-01-2008

Expertmeeting de biologie van crimineel gedrag: theorie, onderzoek, praktijk en behoefte aan kennis; Theorie, onderzoek, praktijk en behoefte aan kennis

Onderzoek | 16-10-2007

Biologie en criminologie

Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering...

Publicatie | 18-12-2006

De kick

Er is maar weinig zo persoonlijk als het beleven van een kick. Van Dale hanteert de brede definitie - 'een aangename emotie...

Publicatie | 14-08-2006

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiĆ«le jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2006

Onwetendheid en wetenschap in de criminologie; WODC-lezing 2005

WODC-lezing in de Paleiskerk Den Haag, op 12 mei 2005. De lezing betreft twee vragen: Hoe is het mogelijk dat in een land...

Publicatie | 08-08-2005

Vóórkomen en signalering van ADHD bij mannelijke justitiabelen van 18-35 jaar; Verslag van onderzoek uitgevoerd in de penitentiaire inrichtingen in Nieuwegein en Vught

Met dit onderzoek wordt beoogd een schatting te maken van de mate waarin ADHD onder justitiabelen in Nederland voorkomt en...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2005

Criminal Justice and Social Policy

Publicatie | 01-01-2002

Football Violence

Publicatie | 30-06-2000

Biologische factoren van agressief gedrag

In dit nummer worden uiteenlopende biologische benaderingen van agressief en antisociaal gedrag bij elkaar gebracht. Wat...

Publicatie | 30-04-2000

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term