Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

49 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Burgerlijk proces" is vervangen door "Civiel proces".
U heeft gezocht naar pagina's: "Civiel proces"

Het Rooms-Friese recht; De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw

Selectie uit de civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.

Publicatie | 01-04-1999

Een kwestie van tijd; Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken

Dit rapport gaat over de tijd die gemoeid is met de behandeling van rechtszaken, en wel specifiek de (civiele) handelszaken....

Publicatie | 01-01-1998

Haastige spoed... gaat dat wel goed?; tussenrapportage Evaluatie Versneld Regime

Het Versneld Regime (VR) is een modelprocedure, bedoeld om de snelheid en efficiency in de behandeling van civiele zaken te...

Publicatie | 15-04-1997

Incassoprocedures; Opzet voor een Nederlandse incassoprocedure met empirische en rechtsvergelijkende aantekeningen

De studie valt uiteen in twee delen. In de eerste plaats in een deel waarin naast een historisch overzicht van de Nederlandse...

Publicatie | 01-09-1996

Doorlooptijden in de civiele rechtspraak

In december 1994 heeft het WODC gegevens verzameld van 995 zaken verspreid over de rechtbanken Den Haag, Breda, Rotterdam,...

Publicatie | 26-07-1995

Hoger beroep en de integratie; Onderzoek naar strafzaken, civiele zaken en de unus in appel

De behandeling van strafzaken en civiele zaken als gevolg van de tweede fase van de herziening van de rechterlijke...

Publicatie | 01-01-1995

De civiele procedure bij de kantonrechter; Evaluatie van een vernieuwing

Doel: Op 30 december 1991 werd een wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure van kracht. Deze houdt in een wijziging...

Publicatie | 01-01-1994

Hoe worden civiele zaken afgehandeld?; Een indruk van de praktijk in 1983 en 1986 op vijf rechtbanken

De belangstelling voor de wijze waarop civiele procedures op de rechtbank worden afgehandeld, is voor een belangrijk deel...

Publicatie | 30-05-1992

Civielrechtelijke verkenningen in cijfers

Dat het terrein van het civiele recht kwantitatief zo ondoorzichtig is, heeft mede te maken met de aard van het recht tussen...

Publicatie | 30-04-1987

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Civiel proces'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term