Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

95 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Alternatieve straf" en/of "Dagboete" en/of "Arbeidstraining" en/of "Verkeersveiligheidscursus" en/of "Leerstraf" en/of "Isd-maatregel" en/of "Strafrechtelijke opvang verslaafden" en/of "Alcohol verkeer cursus"

Nationale Drug Monitor; Jaarbericht 2009

De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2010

Monitor veelplegers 2010; Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2007

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen...

Onderzoek met publicatie | 23-04-2010

Vooronderzoek Effectevaluatie ISD; wetsevaluatie

Op 1 oktober 2004 is de wet ISD in werking getreden. De ISD-maatregel is een persoonsgerichte maatregel, bedoeld voor zeer...

Onderzoek | 10-02-2010

Verkenning naar een uitbreiding van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

Het wetsvoorstel tot invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten treedt eind 2009 in werking. Bij de...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2009

Een complex probleem; passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke handicap

Om de aansluiting tussen straf en zorg te verbeteren beschikt het ministerie van justitie sinds kort over een eigen budget...

Onderzoek met publicatie | 02-11-2009

De Inrichting Stelselmatige Daders

Dit themanummer behandelt o.a. de geschiedenis en achtergronden van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en de...

Publicatie | 07-04-2009

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de achtergrondkenmerken van ISD'ers en welke sociale en...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2009

De maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders; procesevaluatie

Doel van dit onderzoek is zicht geven op de implementatie van de Maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Gedragskundige rapportage en advisering in de strafrechtspleging voor volwassenen

Het doel van dit onderzoek is de wijze waarop de advisering over verdachten en veroordeelden in de strafrechts­keten voor...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Veelplegersplaatsen voor jeugdigen: hoe en waarheen?; Een onderzoek naar de interventieprogramma‚Äôs voor jeugdige veelplegers in justitiële jeugdinrichtingen en de aansluiting van de nazorg; eindrapportage

Het onderzoek had tot doel de besluitvorming te voeden over de continuering van de veelplegersplaatsen en de eventuele...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term