Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

122 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Fraude" en/of "Beleggingsfraude" en/of "Hypotheekfraude" en/of "Subsidiefraude" en/of "Computerfraude" en/of "Creditcardfraude" en/of "Verzekeringsfraude" en/of "Belastingfraude" en/of "Merkenfraude" en/of "Illegaal kopieren" en/of "Eu-fraude" en/of "Sociale zekerheidsfraude" en/of "Identiteitsfraude" en/of "Zwartrijden" en/of "Fraude met rechtspersoon"

Misleidende handelspraktijken; een onderzoek naar de aard, achtergronden en aanpak van acquisitiefraude in Nederland

Nederlandse ondernemers worden geregeld geconfronteerd met misleidende aanbiedingen voor advertenties in een tijdschrift of...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2010

Wet Koop onroerende zaken; de evaluatie

Dit onderzoek betreft de evaluatie van de Wet koop onroerende zaken. De kernvraag luidt: In hoeverre voldoet de werking...

Onderzoek met publicatie | 29-01-2010

Aanpak van illegale filesharing; wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2009

De kredietcrisis

In dit themanummer is gekozen voor een brede benadering van het fenomeen kredietcrisis. Zo komt de relatie tussen...

Publicatie | 30-09-2009

De Nederlandse Cariben

Aan de vooravond van ingrijpende staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen wordt in dit themanummer gepoogd de...

Publicatie | 12-08-2009

Ontwikkeling Fraudemonitor

Dit onderzoek is toegezegd aan de Tweede Kamer in reactie op het ‘Rapport Fraudebestrijding stand van zaken 2004’ van de...

Onderzoek | 29-04-2009

Vastgoed & fout; Een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector

Op basis van informatie uit de verschillende strafdossiers wordt in dit rapport ingezoomd op de aard van de illegale en...

Onderzoek met publicatie | 03-11-2008

Stichtingen, verenigingen en criminaliteit

Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de aard en omvang van stichtingen en verenigingen die zich schuldig maken...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2008

Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

Na een verkennend onderzoek op twaalf beleidsterreinen naar aard, wijze en variatie van de EU/EG-beïnvloeding van nationale...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2008

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland

Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde)...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2007