Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

60 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Bedrogsdelict" en/of "Fraude" en/of "Oneerlijke mededinging" en/of "Flessentrekkerij" en/of "Vervalsing" en/of "Benadeling schuldeiser" en/of "Oplichting"

Banqueroute; Risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties

In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar: het misbruik dat criminele organisaties kunnen...

Publicatie | 01-11-1999

Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 16-03-1999

Handhaving van het bouwvergunningvereiste; Een onderzoek naar het contra legem verlenen van bouwvergunningen

Empirisch onderzoek is verricht om in kaart te brengen hoe het feitelijk is gesteld met de verlening van bouwvergunningen en...

Publicatie | 09-11-1997

Ondernemend milieubeleid; risico's van alternatieve regulering

Aanleiding voor dit onderzoek vormde een risico-analyse naar de werking van de afvalmarkt van de Centrale Recherche...

Publicatie | 16-04-1997

Organized crime in the economic and financial sectors of Russia and its impact on Western Europe

This literature study focuses on the economical and financial aspects of organized crime of Russia and its impact on Western...

Publicatie | 01-11-1996

Accountantscontrole, fraude en meldplicht; Een onderzoek naar de werking van de Verordening op de fraudemelding

Door de leden van de twee beroepsorganisaties van de accountants in Nederland (Het Koninklijk NIVRA en de NOvAA) is in het...

Publicatie | 01-10-1996

Georganiseerde misdaad in het Nederlandse internationale wegtransport

In Nederland zijn tal van ogenschijnlijk bonafide firma's die als dekmantel dienen voor illegale handel. Vooral de sector van...

Publicatie | 01-05-1996

Tot de kern; Verslag van de evaluatie van een opsporingsonderzoek (excerpt)

Op basis van de evaluatie van een grootschalig fraudeonderzoek in de regio Twente worden een aantal aanbevelingen...

Publicatie | 01-03-1996

Moraal in zaken

Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren...

Publicatie | 30-05-1995

De lerende organisatie; verslag van de evaluatie van een opsporingsonderzoek (excerpt)

In het voorjaar van 1994 gaf de leiding van de divisie georganiseerde criminaliteit in de politieregio Twente te kennen...

Publicatie | 31-12-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term