Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

105 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Overheidsbeleid" en/of "Gemeentebeleid" en/of "Provinciebeleid"

Antiterrorismebeleid en evaluatieonderzoek; Framework, toepassingen en voorbeelden

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een literatuurstudie naar de wijze waarop empirisch onderzoek kan...

Onderzoek met publicatie | 27-07-2010

De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel; plan- en procesevaluatie van een pilot

De centrale vragen van dit onderzoek luiden: Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2009

Drugsgerelateerde overlast; literatuurstudie

Deze literatuurstudie vormt een onderdeel van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid en behandelt drugsoverlast zoals...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Coffeeshops in Nederland 2007; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007

Dit is de achtste monitor over het aantal officieel gedoogde coffeeshops en het gemeentelijk beleid in Nederland. Ingegaan...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2008

Veelplegersplaatsen voor jeugdigen: hoe en waarheen?; Een onderzoek naar de interventieprogramma‚Äôs voor jeugdige veelplegers in justitiële jeugdinrichtingen en de aansluiting van de nazorg; eindrapportage

Het onderzoek had tot doel de besluitvorming te voeden over de continuering van de veelplegersplaatsen en de eventuele...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2007

Tussenevaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten

Deze tussenrapportage is overgedragen aan de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Onderzoek met publicatie | 01-10-2007

Integratiebeleid rijksoverheid onderzocht; Een synthese van resultaten uit evaluatie- en monitoringonderzoek 2003-2006

De onderhavige researchsynthese is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de recent uitgevoerde...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2007

Integratiebeleid etnische minderheden; Een synthese van 16 recente evaluatieonderzoeken

Dit is een kort verslag van een onderzoek, waarvan de uitgebreide resultaten zijn gepubliceerd in Cahier 2007-3.

Publicatie | 10-07-2007

Handhaving lokaal prostitutiebeleid (Michiels)

De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het rapport 'Evaluatie integrale handhaving prostitutiebeleid;...

Onderzoek | 03-05-2007

Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban

The aim of this study is to provide information on the state of affairs regarding prostitution in the Netherlands in 2006 in...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term