Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

62 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Herstelbemiddeling" is vervangen door "Bemiddeling".
U heeft gezocht naar pagina's: "Bemiddeling" en/of "Scheidingsbemiddeling"

Mediation monitor 2007; Tussenrapportage

Het ministerie van Justitie wil via een aantal beleidsmaatregelen de bekendheid met en het gebruik van mediation bevorderen....

Onderzoek met publicatie | 01-05-2007

De filterwerking van buitengerechtelijke procedures; Een verkennend onderzoek

Nederland kent een rijk geschakeerd samenstel van buitengerechtelijke arrangementen en voorzieningen, zoals...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2007

De geschilbeslechtingsdelta van rechtspersonen; Een literatuurstudie naar problemen van rechtspersonen en de oplossing

Uit dit literatuuronderzoek komt naar voren dat er vooralsnog geen totaalbeeld is te geven van de aard en omvang van...

Onderzoek met publicatie | 17-09-2004

Geschilbeslechtingsdelta 2003

Uit het onderzoek blijkt dat (potentieel) juridische problemen alom aanwezig zijn in het dagelijks leven. Mensen lossen veel...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2004

Mediation

Vier van de zes opgenomen artikelen in dit themanummer zijn weergaven van presentaties op het WODC-jaarcongres van 30 oktober...

Publicatie | 30-11-2003

Ruimte voor mediation

Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

De praktijk van mediation in ons omringende landen

Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de praktijk van toepassing van mediation op het gebied van bestuurs-...

Onderzoek met publicatie | 11-07-2003

Eindevaluatie herstelbemiddeling

Het experimentele project Herstelbemiddeling, opgezet door de Stichting Reclassering Nederland en de Stichting...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2002

Mediation in civiele en bestuursrechtelijke zaken; Een internationaal literatuuronderzoek

Doel van dit onderzoek is een overzicht krijgen van vormen van mediation van civiel- en bestuursrechtelijke zaken in binnen-...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Bemiddeling in uitvoering; Evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling

In 1999 zijn er twee experimenten gestart door het ministerie van Justitie, één voor scheidingsbemiddeling en één voor...

Publicatie | 01-10-2001

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term