Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

68 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Inrichting" en/of "Verslavingskliniek" en/of "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Psychiatrisch ziekenhuis" en/of "Jeugdbeschermingsinrichting" en/of "Tbs-inrichting"

Model van justitiële jeugdvoorzieningen voor prognose van de capaciteit

Voor de bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie is een betrouwbare prognose van de benodigde sanctiecapaciteit van...

Publicatie | 01-01-2001

Tussen recht en ruimte; Eerste evaluatie van de tbs-wetgeving van 1997

Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de manier waarop de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden...

Publicatie | 01-01-2001

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; Een analyse in het kader van de motie Duykers

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen...

Publicatie | 01-10-2000

Allochtonen en detentie

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van...

Publicatie | 01-05-1999

Jongeren in justitiële behandelinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek naar de populatie in de elf justitiƫle...

Publicatie | 30-09-1995

Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting; De eerste ervaringen met coëducatie in Het Poortje

Tot voor kort geschiedde gesloten (justitiele) opvang van jongens en meisjes in ons land strikt gescheiden. Met ingang van...

Publicatie | 30-09-1993

Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd; Een inventarisatie van anderhalf jaar vrijwillige begeleiding

Op 1 oktober 1990 is in Amsterdam een experimenteel jeugdreclasseringsproject van start gegaan, bestemd voor jeugdigen die...

Publicatie | 28-02-1993

Slachtoffers in de beroepssfeer

De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in...

Publicatie | 28-02-1992

Moeilijk plaatsbare jongeren; Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

De centrale doelstelling van het onderzoek luidde: Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen...

Publicatie | 01-01-1992

Planning en justitie

Het begrip planning is onlosmakelijk verbonden met de term bureaucratie, en heeft voor velen een enigszins negatieve...

Publicatie | 30-10-1990

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term