Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

112 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Frankrijk"

De Minimis-regelingen in het auteursrecht; Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Identiteitsfraude: een afbakening; Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de werkbare afbakening van het begrip identiteitsfraude', gelet op...

Onderzoek met publicatie | 22-10-2007

Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten; Een vergelijkende beschrijving van beloningssystemen voor advocaten in een aantal landen van de Europese Unie en Hong Kong

Dit rapport beoogt een antwoord te geven op de vraag in hoeverre andere landen evenals Nederland een verbod kennen op...

Onderzoek met publicatie | 27-04-2007

Inventory of counterterrorism policies

Dit is de vertaling van het onderzoek getiteld: Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid: Duitsland, Frankrijk,...

Onderzoek met publicatie | 08-01-2007

Onderzoek anti-terrorisme beleid

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een eerste inventarisatie van beleid met betrekking tot de...

Publicatie | 02-11-2006

Verbetering van hoger beroep?; Kosten en baten van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht

Het onderzoek heeft in de eerste plaats als doel om in kaart te brengen welke maatregelen ter verbetering of stroomlijning...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Grensoverschrijdende beveiligers en rechercheurs; Inventarisatie regelgeving particuliere beveiliging en recherche in zes EU-landen; eindrapport

In ons land worden eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van particuliere beveiligers en particuliere rechercheurs, evenals...

Onderzoek met publicatie | 31-07-2006

Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid; Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten - 'research in progress'

Dit rapport bevat een overzicht van beleid, beleidsmaatregelen (waaronder wet- en regelgeving) en de effecten van...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2006

Toepassing van bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke vrijheidsstraf en schorsing van de voorlopige hechtenis bij volwassenen

In dit onderzoek staan drie thema's centraal: De voorwaardelijke veroordeling in internationaal perspectiefTrends in de...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2006

Aansprakelijkheid van toezichthouders; Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico's voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht en enige aanbevelingen voor toekomstig beleid

In de afgelopen decennia zijn er steeds meer toezichthouders gekomen (NMA, OPTA etc.). Zij houden vaak in het algemeen belang...

Onderzoek met publicatie | 24-03-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Frankrijk'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term