Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

151 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Verenigde Staten"

Sexual delinquency and Exploitation

Publicatie | 01-01-2001

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen; Een internationale verkenning

Deze literatuurverkenning heeft tot doel inzicht te verkrijgen in verschillenden vormen van rekrutering en opleiding voor de...

Publicatie | 01-11-2000

Overheden over internationalisering en ICT-recht; De standpunten van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Met het onderzoek wordt beoogd een inventarisatie te geven van de standpunten van enkele nationale overheden (Duitsland,...

Publicatie | 01-08-2000

Football Violence

Publicatie | 30-06-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Verslag van een internationale discussie over concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de toetsing door internationale experts van de voorstellen voor...

Publicatie | 01-06-2000

Effectiviteit van sanctieprogramma's: bouwstenen voor een toetsingskader; een literatuuronderzoek

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: wat zijn volgens de literatuur de bewezen of waarschijnlijke kenmerken waaraan...

Publicatie | 01-02-2000

Complianceprogramma's; Een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving

Het WODC heeft KPMG de opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke ervaringen men in het...

Publicatie | 01-01-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport

Dit rapport doet verslag van de rechtsontwikkeling die grondrechten in een aantal landen doormaken bij een toenemende...

Publicatie | 01-12-1999

A Century of Juvenile Justice

Publicatie | 30-09-1999

Private Security

Publicatie | 30-06-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Verenigde Staten'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term