Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

55 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Geweld"

Film- en videogeweld

De normen inzake toelaatbaarheid van filmgeweld zijn in de loop der tijd danig opgerekt. Onschuldige films als Public Enemy...

Publicatie | 30-04-1997

Voetbalvandalen/voetbalcriminelen

Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een analyse van het profiel en de motieven van daders van...

Publicatie | 01-03-1997

Blokkeringstechnieken tegen geweld via de audiovisuele media

Dit is een literatuurverkenning van blokkeringstechnieken tegen geweld via audiovisuele media. Eerst wordt een overzicht...

Publicatie | 30-06-1996

Etnische discriminatie

Er zijn veel aanwijzingen dat het sociale klimaat van tolerantie de laatste jaren is verslechterd. Veel onderzoekers...

Publicatie | 30-04-1996

Geweld

De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 'kleine' of 'veel...

Publicatie | 28-02-1994

Verslaving en criminaliteit

In het voorliggende nummer is het begrip verslaving als vertrekpunt genomen. Heroine, babbelboxen, pillen, bingo, alcohol,...

Publicatie | 30-07-1989

Subculturen in penitentiare inrichtingen

Publicatie | 24-12-1983

Probleemgroepen in de inrichtingen voor langgestraften; een inventarisatie

Het doel van de inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in de samenstelling van de bevolking van de inrichtingen voor...

Publicatie | 21-11-1982

Gevangeniswezen: enkele problemen

In dit themanummer wordt aandacht besteed aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire inrichtingen. Daarbij wordt niet...

Publicatie | 30-10-1980

Varianummer

Dit varianummer opent met een verkorte versie van het rapport 'Een sleutelvoorziening voor slachtoffers van delicten'. Het...

Publicatie | 28-02-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Geweld'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term