Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

109 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Etnische minderheden" is vervangen door "Allochtonen".
U heeft gezocht naar pagina's: "Allochtonen" en/of "Marokkanen" en/of "Molukkers" en/of "Zigeuners" en/of "Surinamers" en/of "Antillianen" en/of "Vietnamezen" en/of "Allochtone jeugdigen" en/of "Afrikanen" en/of "Oost-Europeanen" en/of "Turken" en/of "Joegoslaven" en/of "Chinezen"

Kansspelen in andere aarde; Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

De probleemstelling van dit onderzoek is: Wat is de aard en omvang van kansspelproblematiek onder Surinamers, Antillianen,...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2008

Meten met twee maten?; De discrepantie tussen de cijfers op het schoolexamen en het centraal examen VO van allochtone leerlingen

In recent onderzoek zijn verontrustende bevindingen over de eindexamenresultaten VO van allochtone leerlingen gepresenteerd....

Onderzoek met publicatie | 16-06-2008

Kennisfundament Opvoeding

Het doel van dit project is om een kennisfundament te creëren en door het systematiseren van kennis de werkzame mechanismen...

Onderzoek | 15-05-2008

Interetnische contacten tussen scholieren in het voortgezet onderwijs; Een analyse en waardering van het onderzoek binnen het paradigma van de contacthypothese

Er wordt beweerd dat interetnisch contact op de basisschool, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zelden...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2008

Behoeften van slachtoffers van delicten; Een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit

De afgelopen jaren hebben slachtoffers meer rechten gekregen. Maar bij organisaties die betrokken zijn bij slachtoffers...

Onderzoek met publicatie | 11-01-2008

Huiselijk geweld en herkomstland; Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers

Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan de discussie of registratie van geboorteland van (groot)ouders van daders en...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Tussenevaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten

Deze tussenrapportage is overgedragen aan de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Onderzoek met publicatie | 01-10-2007

Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken

De doelstelling van dit rapport is om de verschillen in de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit tussen de...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2007

Kennisfundament Risicoreductie

Het doel van dit project is om een kennisfundament te creëren en door het systematiseren van kennis de werkzame mechanismen...

Onderzoek | 15-06-2007

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen ; Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks...

Onderzoek met publicatie | 24-05-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term