Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

77 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Afwijkend gedrag"

Screenen en signaleren in de jeugdstrafrechtketen; een onderzoek naar de validiteit van psychisch disfunctioneren van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Een verbetering van de diagnostiek in de jeugdstrafrechtketen is een essentieel onderdeel van het 'Programmaplan...

Onderzoek met publicatie | 05-01-2012

Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de in Amerika ontwikkelde Agression Regulation Training (ART)...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2011

Neurofeedback bij jongens met ADHD, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel

Doel van deze studie is om de haalbaarheid en klinisch relevante veranderingen te onderzoeken bij een complexe doelgroep....

Onderzoek met publicatie | 14-12-2010

Kinderen van gedetineerde moeders

De onderzoeksvragen zijn: Hoe is de zorg voor kinderen van gedetineerde moeders geregeld?In hoeverre is er sprake van...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2009

Zelfcontrole en externaliserend gedrag bij kleuters

Het algemene doel van deze studie was bij 4-jarige jongens te onderzoeken of de ontwikkeling van zelfcontrole belangrijk is...

Onderzoek met publicatie | 22-12-2008

Twaalfminners

De huidige regering wil meer invloed uitoefenen op het welzijn en de opvoeding van kinderen. De aandacht van Justitie voor...

Publicatie | 11-12-2008

Kappen met asociaal gedrag; Evaluatie van de pilot FF Kappe in Rotterdam

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de veronderstelde werkzame mechanismen van de pilot 'FF Kappe', in welke...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2008

Ontwikkelingstrajecten van antisociaal- en delinquent gedrag

Het doel van deze studie is te onderzoeken of de in internationale studies gesignaleerde risico- en protectieve factoren en...

Onderzoek | 14-10-2008

De hersenen in beeld; Neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit

Terwijl het WODC de draad van de relatie tussen biologie en criminologie eind jaren negentig opnam, ontbrak het tot nu toe...

Onderzoek met publicatie | 30-05-2008

Expertmeeting de biologie van crimineel gedrag: theorie, onderzoek, praktijk en behoefte aan kennis; Theorie, onderzoek, praktijk en behoefte aan kennis

Onderzoek | 16-10-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term