Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

97 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Alternatieve jeugdstraf" en/of "Leerproject" en/of "Intermediate treatment" en/of "Dagtraining" en/of "Intensieve begeleiding" en/of "Halt" en/of "Werkproject"

Evaluatie Justitiële interventies schoolverzuim

Achterhalen in hoeverre justitiƫle interventies die gericht zijn op het terugdringen van schoolverzuim in het voortgezet...

Onderzoek met publicatie | 24-08-2007

Monitor Jeugd terecht 2006

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 19-10-2006

Halt: Het Alternatief; De effecten van Halt beschreven

In het onderzoek is nagegaan wat de invloed van de Halt-afdoening is op recidive, ander gedrag en de attitude van de...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2006

Monitor Jeugd terecht 2005

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2005

Individuele Traject Begeleiding op papier en in de praktijk; Een onderzoek naar de programmatheorie en de -uitvoering van de ITB harde kern en ITB-CRIEM

ITB staat voor individuele trajectbegeleiding en is een intensieve vorm van (jeugd)reclassering, die vaak wordt opgelegd als...

Onderzoek met publicatie | 17-06-2005

Wegen naar het rechte pad; Strafrechtelijke interventies voor delinquente jongeren, inclusief verplichte nazorg, en naar het effect van interventies die zich in voor een strafrechtelijk kader zouden kunnen lenen, alsmede naar interventiecondities die dat effect beïnvloeden

Doel van het onderzoek is: het inventariseren van (waarschijnlijk) effectieve internationale strafrechtelijke interventies...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2005

Onderzoek signalering; Inventariserende fase - eindrapport

Als onderdeel van het actieprogramma dat in het kader van “Jeugd Terecht” is opgesteld brengt dit onderzoek in kaart welke...

Onderzoek met publicatie | 10-01-2005

Programma-evaluatie van de Glen Mills School

Uit de programma-evaluatie van DSP-groep blijkt dat de Glen Mills School - een inrichting voor delinquente jongeren in Wezep...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2004

Monitor Jeugd terecht

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd...

Onderzoek met publicatie | 20-10-2004

Programma-evaluatie Sociale vaardigheidstraining en taakstraf Seksualiteit

Doel van het onderzoek is het leveren van een programma-evaluatie (met name met betrekking tot de beginselen van effectief...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term