Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

68 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Gesubsidieerde rechtsbijstand" is vervangen door "Gefinancierde rechtsbijstand".
U heeft gezocht naar pagina's: "Gefinancierde rechtsbijstand"

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2013; Beleidsneutrale ramingen

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2013 van onder andere OM,...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2008

Mediation Monitor Rechtspraak; Tussenrapportage 2008

Deze fact sheet geeft een overzicht van de ontwikkeling van mediations die vanaf april 2005 tot en met 2007 via de gerechten...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Mediation Monitor het Juridisch Loket; Tussenrapportage 2008

Deze fact sheet schets een beeld van de stand van zaken over de doorverwijzingsvoorziening naar mediation bij het Juridisch...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Mediation monitor 2008; Tussenrapportage over mediations buiten doorverwijzingsvoorzieningen

Deze fact sheet schetst een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de mediations buiten doorverwijzingsvoorzieningen...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Kosten en financiering van rechtsbijstand; Kerncijfers 2000-2006

Dit overzicht gaat in op de vraag en het aanbod van verschillende vormen van rechtsbijstand en de kosten daarvan vanuit het...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand; Inzichten in kenmerken, problemen en inkomenspositie

Dit is een overzicht van de belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van wijzigingen in het stelsel van...

Onderzoek met publicatie | 30-10-2007

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand; Kenmerken, problemen en inkomenspositie

In 2005 is een beleidsverkennende notitie geschreven over mogelijke alternatieven voor het huidige Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2007

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2012; Beleidsneutrale ramingen

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2012 van onder andere OM,...

Onderzoek met publicatie | 18-09-2007

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over geschilbeslechting en civiele en bestuursrechtspraak in...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2007

PrognoseModel Justitiële ketens 2006: onderdelen Civiel en Bestuur; Beschrijving van het verbetertraject 2005/2006

Het Prognosemodel Justitiƫle Ketens (PMJ) beslaat naast de veiligheidsketen ook de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term