Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

542 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Delinquenten" en/of "Bejaarde delinquenten" en/of "Drugrunners" en/of "Allochtone delinquenten" en/of "Drugverslaafde delinquenten" en/of "First offenders" en/of "Vrouwelijke delinquenten" en/of "Gevaarlijke delinquenten" en/of "Jeugdige delinquenten" en/of "Psychisch gestoorde delinquenten" en/of "Oorlogsmisdadigers" en/of "Stelselmatige delinquenten"

Behandeling van verslaafden aan heroïne; Een inventarisatie en evaluatie van bestaande behandelingsmogelijkheden

Dit is het verslag van een literatuuronderzoek naar de behandeling van verslaafden aan heroïne.

Publicatie | 15-10-1978

Winkeldiefstal, een nieuwe afhandelingsprocedure? ; Verslag van een inventariserend onderzoek naar de afhandelingsprocedure in de stad Haarlem

Ten behoeve van de evaluatie van een experiment met een alternatieve afhandeliingsprocedure voor winkeldiefstallen werd door...

Publicatie | 01-10-1978

Strafrechtelijke advocatuur

De laatste jaren is de discussie over het functioneren van de advocaat in strafzaken, zowel binnen als buiten de balie,...

Publicatie | 30-07-1977

Rechterlijke macht en klassejustitie; Een beschouwing naar aanleiding van het onderzoek van het Criminologisch Instituut te Groningen

Er is in Nederland klassejustitie. Met deze woorden begon Prof. Jongman zijn inleiding op het Studium Generale te Groningen....

Publicatie | 01-03-1977

Agressie en geweld

Gewelddadige criminaliteit vormt een in de literatuur steeds terugkerend onderwerp, dat in brede kring belangstelling geniet....

Publicatie | 30-10-1976

Autodiefstal

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het preventieve vlak. Het wil onderzoeken onder welke omstandigheden en voorwaarden...

Publicatie | 01-03-1976

De vervolging in kinderzaken

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan de vervolging in kinderstrafzaken. Naast de bewerkingen van een...

Publicatie | 01-08-1975

Vrouwen en criminaliteit

Dit themanummer is gewijd aan de criminaliteit van vrouwen en aan de vrouw als slachtoffer van geweldsdelicten.

Publicatie | 01-06-1975

Terrorisme

Dit themanummer is gewijd aan terrorisme. Aan de bewerkingen van een aantal buitenlandse artikelen gaat een inleidende...

Publicatie | 01-05-1975

De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd...

Publicatie | 01-02-1975

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term