Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

81 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Kinderen" en/of "Pleegkinderen" en/of "Stiefkinderen" en/of "Baby's"

Zeer jeugdige 'delinquenten' in Nederland. Een zorgwekkende ontwikkeling? ; Pilotstudie naar de sociaal-demografische, ontwikkelingspsycho(patho)logische en delictgerelateerde kenmerken van door de politie geregistreerde twaalf-minners

Pilotstudie naar de sociaal-demografische, ontwikkelingspsycho(patho)logische en delict gerelateerde kenmerken van door de...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2005

De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd op 20 november 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2003

Stopreactie; Redenen van niet bereik

Onderzoek met publicatie | 17-01-2003

Evaluatie regelingen inning kinderalimentatie; Eindrapport

Het is wettelijk geregeld dat ouders voor hun kinderen zorgen tot deze 21 jaar zijn. Als ouders hun kinderen niet (langer)...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2002

The effect of manualized behavior therapy with disruptive behavior disordered children in everyday clinical practice; A randomized clinical trial

This thesis starts with a review of effective psychotherapeutic treatments of school-aged children with Disruptive Behavior...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2002

Maatregel...regelmaat?; Reconstructie van (het doorbreken van) transgenerationele overdracht van kinderbeschermingsmaatregelen

Dit rapport wil proberen de onderstaande vragen te beantwoorden:  In welke mate vertonen (nader te omschrijven) problemen die...

Publicatie | 01-11-2001

Probleemouders, probleemkinderen? ; Een literatuurstudie van transgenerationele overdracht van problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen (kunnen) leiden

In dit literatuuronderzoek wordt de vraag gesteld of problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen aanleiding (kunnen)...

Publicatie | 01-07-2001

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

Eisen in jeugdzaken; Een inventarisatie van meningen over de 'requireerrichtlijn in kinderzaken'

Het doel van deze onderzoeksnotitie is om inzicht te verschaffen in de toepassingen en ervaringen met de requireerrichtlijn...

Publicatie | 01-10-2000

Het gezin: hoeksteen van de samenleving?; Commentaar

Publicatie | 01-01-1998

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term