Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

66 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Detentiecapaciteit" is vervangen door "Gevangeniscapaciteit".
U heeft gezocht naar pagina's: "Gevangeniscapaciteit" en/of "Cellentekort"

Tussen uitspraak en detentie; Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het...

Publicatie | 01-06-2001

Prognose van de sanctiecapaciteit 2000-2005

Dit rapport presenteert de tweede actualisering van de prognose sanctiecapaciteit die onder verantwoordelijkheid van het WODC...

Publicatie | 01-03-2001

Model van justitiële jeugdvoorzieningen voor prognose van de capaciteit

Voor de bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie is een betrouwbare prognose van de benodigde sanctiecapaciteit van...

Publicatie | 01-01-2001

Crime Trends in Europe

Publicatie | 30-03-2000

Sleutelen aan detentie

Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds...

Publicatie | 28-02-1999

Prognose van de sanctiecapaciteit 1999-2003

Dit rapport presenteert prognoses tot 2003 op het gebied van Halt-afdoeningen, taakstraffen, justitiele jeugdinrichtingen,...

Publicatie | 01-01-1999

Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'

Dit onderzoek betreft een toetsing van de betrouwbaarheid van het SCP-model gevangeniswezen en taalcstraffen meerderjarigen;...

Publicatie | 01-11-1998

De plausibiliteit van het prognosemodel sanctiecapaciteit; Eindrapportage

Dit rapport behandelt de plausibiliteit van het JUKE-BOX1-model dat het Ministerie van Justitie gebruikt om het toekomstig...

Publicatie | 01-09-1998

Internationale vergelijking kosten van detentie

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de omvang en determinanten van de kosten van detentie in Nederland en de...

Publicatie | 01-06-1998

Instroom en capaciteit in de tbs-sector; Geregistreerde gegevens en inzichten van deskundigen

Ondanks recente uitbreidingen van tbs-voorzieningen bestaat er sinds enkele jaren een toenemend tekort aan capaciteit voor de...

Publicatie | 01-01-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gevangeniscapaciteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term