Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

62 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Herstelbemiddeling" is vervangen door "Bemiddeling".
U heeft gezocht naar pagina's: "Bemiddeling" en/of "Scheidingsbemiddeling"

Mediation

Dit nummer probeert vooral te inventariseren welke mediation-vormen zich de laatste jaren hebben ontwikkeld, variërend van...

Publicatie | 01-01-2001

Communities and Crime

Publicatie | 01-01-2000

Bemiddelen bij conflicten tussen buren; Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige...

Publicatie | 01-10-1999

New sanctioning options

Publicatie | 30-12-1998

Kansen voor conflictbemiddeling; Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is...

Publicatie | 01-10-1998

Weg van het recht; Verslag van het evaluatie-onderzoek naar vier experimenten met bemiddeling bij Buro's voor Rechtshulp en Rechtbanken

Reeds geruime tijd wordt bij twee Buro's voor Rechtshulp (Arnhem en Den Bosch) en bij twee rechtbanken (Zwolle en Amsterdam)...

Publicatie | 01-08-1998

Community Justice and Community Policing

Publicatie | 30-12-1997

Restorative Justice and Mediation

Publicatie | 30-12-1996

Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken; literatuuronderzoek II

In oktober 1994 is door de minister van Justitie een commissie onder voorziterschap van mr. F. Korthals Altes geïnstalleerd...

Publicatie | 27-04-1995

Anders straffen

Deze aflevering van Justitiële Verkenningen is gewijd aan andere dan de traditionele strafrechtelijke straffen. Deze...

Publicatie | 24-12-1993

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term