Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

71 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminologische theorie" en/of "Biologische criminologie" en/of "Criminele psychologie" en/of "Biosociale criminologie" en/of "Criminele sociologie" en/of "Postmoderne criminologie" en/of "Kritische criminologie" en/of "Criminele psychiatrie"

Verhoging van de strafmaat op mensensmokkel; Een pilotstudy naar de effectiviteit

Op 15 november 1996 werd de strafmaat voor het delict mensensmokkel (art. 197a WSr) verhoogd. Omdat uit criminologisch...

Publicatie | 01-11-1999

Private Security

Publicatie | 30-06-1999

Vroegcriminele carrières

Zoals bekend wordt in alle westerse landen criminaliteit, en met name geweldscriminaliteit, steeds meer door...

Publicatie | 30-08-1998

Kunst en criminaliteit

De hoge prijzen die tegenwoordig betaald worden voor kunst maken het aantrekkelijk om er illegaal in te handelen. Volgens...

Publicatie | 28-02-1997

Ondergrondse organisaties in vergelijkend perspectief; Eindrapport

Doel van het onderzoek was, het leveren van een bijdrage aan het vermogen van beleidmakers om de effecten van bepaalde...

Publicatie | 01-06-1996

De markt van misdaad en milieu; deel I

Onderzoek, in samenwerking met B&A Groep Beleidsonderzoek en -advies, mede op verzoek van de politieregio Kennemerland,...

Publicatie | 30-07-1995

Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen; Een literatuurstudie

Doel: 'Wat vermag rechtshandhaving, onder welke omstandigheden en bij welke typen strafbare feiten?' Deze vraag stelt de...

Publicatie | 01-01-1995

Commercial robbers and decision making

This is a summary of a research into the motives of (bank) robbers and the choices they make. Information is presented on the...

Publicatie | 01-07-1994

Fatale fantasie; Een onderzoek naar moorden op prostituées

In dit onderzoek zijn de moorden op een aantal prostituées onderzocht. Beschreven wordt welke werkwijze is gevolgd, noties...

Publicatie | 30-03-1994

Geweld

De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 'kleine' of 'veel...

Publicatie | 28-02-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term