Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

67 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Kosteloze rechtsbijstand" is vervangen door "Gefinancierde rechtsbijstand".
U heeft gezocht naar pagina's: "Gefinancierde rechtsbijstand"

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2010; Toelichting op de beleidsneutrale ramingen

In de afgelopen jaren zijn diverse ramingsrapporten verschenen, maar dit is het eerste rapport waarin over de hele justitiƫle...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2005

Toevoegingen toegevoegd; Over meervoudig gebruik van de gesubsidieerde rechtsbijstand in de periode 1 januari 2000 tot 1 augustus 2003

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de omvang en aard van het meervoudig gebruik van gesubsidieerde...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2004

Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels

Het beschrijven van de rechtsbijstandstelsels van een aantal Europese landen, waarbij vooral wordt gekeken naar stelsels die...

Onderzoek met publicatie | 12-03-2004

Ruimte voor mediation

Dit onderzoek is samen met ADR en mediation Rechterlijke macht gepubliceerd. Het doel was enerzijds na te gaan of, en onder...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Twee halen, ... ; Over de prijs van meervoudig beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand

In dit onderzoek komen de volgende vragen aan de orde: Wat is de omvang en de aard van het meervoudig gebruik van...

Onderzoek met publicatie | 01-06-1998

De rechtsbijstandsubsidie herzien; Een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de rechtsbijstand

De per 1 januari 1994 van kracht geworden Wet op de rechtsbijstand heeft wijziging gebracht in de toegangsvoorwaarden tot...

Publicatie | 01-01-1998

Evaluatie besturingsmodel rechtsbijstand

Het onderzoek naar aanleiding van de modernisering van de bestuurlijke organisatie, waarvan hier verslag wordt gedaan, richt...

Publicatie | 01-06-1997

Rechtsbijstand: kiezen of moeten; Gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor het oplossen van problemen

Dit is het derde tussentijdse verslag van het onderzoek ter evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993,775). Het...

Publicatie | 01-05-1997

Rechtsbijstand: krimpende markten; Een tussenbalans inzake de gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor de toegankelijkheid van de rechtsbijstand

Centraal in deze vervolgstudie staat de vraag naar de gevolgen van de wet met betrekking tot de toegankelijkheid van de...

Publicatie | 01-09-1996

De toegevoegde kwaliteit; Een ex ante evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand

Per 1 januari 1994 is de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993, nr. 775) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat advocaten...

Publicatie | 01-01-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term