Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

65 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Geregistreerde criminaliteit" is vervangen door "Criminaliteitsontwikkeling".
U heeft gezocht naar pagina's: "Criminaliteitsontwikkeling"

Criminaliteit en rechtshandhaving 1999; Ontwikkelingen en samenhangen

De meest recente editie van deze publicatie is te vinden in de rubriek 'Cijfers en prognoses' (Zie link bij: Meer...

Publicatie | 01-07-1999

Politiemonitor bevolking; Landelijke rapportage; meting 1999

Het rapport bestaat uit drie delen. In deel A wordt een beschrijving gegeven van de (on)veiligheid en het feitelijk...

Publicatie | 28-06-1999

Jong en gewelddadig; Ontwikkeling en achtergronden van de geweldscriminaliteit onder jeugdigen

In dit onderzoek met betrekking tot de geweldscriminaliteit van jeugdigen staan de volgende drie vragen centraal: Hoe heeft...

Publicatie | 01-01-1998

Politie en justitie in België

Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van de drie Belgische politiediensten — de rijkswacht, de...

Publicatie | 30-11-1997

Politiemonitor bevolking 1997; Landelijke rapportage

Dit is de rapportage van het derde grootschalige bevolkingsonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van de Politiemonitor...

Publicatie | 01-07-1997

Crime and Criminal Justice in an Integrated Europe

Publicatie | 30-03-1997

Criminaliteit en handhaving; over slachtoffers, daders en strafrecht

In dit rapport zijn vele gegevens neergezet over de stand van zaken in het strafrecht en criminaliteit. En er zijn...

Publicatie | 15-08-1996

Amerikaanse toestanden

Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft...

Publicatie | 22-12-1995

Criminaliteit en strafrechtelijke reactie; Ontwikkelingen en samenhangen

In dit rapport wordt in de eerste plaats een beschrijving gegeven van drie soorten statistieken: de slachtofferenquetes, de...

Publicatie | 01-01-1994

Registered crime in the Netherlands 1965-1991

Publicatie | 12-11-1992

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term