Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

68 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Inrichting" en/of "Verslavingskliniek" en/of "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Psychiatrisch ziekenhuis" en/of "Jeugdbeschermingsinrichting" en/of "Tbs-inrichting"

Agressie in de inrichtingen

Deze aflevering is gewijd aan agressie in de inrichtingen. Vooral de studiedagen T.B.R. 1981, waarin dit thema centraal...

Publicatie | 30-03-1982

25 jaar Van der Hoeven kliniek; De patiëntenpopulatie van de dr. Henri van der Hoevenkliniek in de periode 1955-1977: achtergronden, afloop van de behandeling en recidive

Dit interimrapport bevat de beantwoording van vier deelvragen: In hoeverre is de aard van de patiƫntenpopulatie, die in de...

Publicatie | 30-10-1981

Preventieve hechtenis minderjarigen

Twee vragen zijn bij het onderzoek naar de preventieve hechtenis van strafrechtelijk minderjarigen van belang: Welke...

Publicatie | 02-10-1980

Uithuisplaatsing

Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan betekenen dat een minderjarige vanuit het...

Publicatie | 30-05-1978

Totale inrichtingen en hun effecten

Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor...

Publicatie | 28-02-1976

Opleiding en begeleiding van inrichtingspersoneel; Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 8e jrg., nr. 2, september 1975

Over de optimale wijze om vormen van opleiding c.q. begeleiding te realiseren bestaat nog verschil van inzicht. Methodisch is...

Publicatie | 12-09-1975

De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiƫle verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd...

Publicatie | 01-02-1975

Opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen; Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 7e jrg., nr. 1, maart 1974

Wat is de achtergrond van opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen? Het ligt voor de hand dat...

Publicatie | 12-02-1974

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term