Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

78 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Straf" en/of "Doodstraf" en/of "Dwangarbeid" en/of "Vermogensstraf" en/of "Ontzetting" en/of "Verbanning" en/of "Lijfstraf" en/of "Openbaarmaking bij vonnis" en/of "Gevangenisstraf" en/of "Werkstraf" en/of "Ontzegging rijbevoegdheid"

Middellanggestraften; Een vergelijking van twee gevangenisregiems

Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van vier van de zeven deelstudies: het onderzoek naar probleemgevend gedrag...

Publicatie | 01-01-1982

Opvattingen over dienstverlening; Een peiling onder het Openbaar Ministerie, de reclassering en de advocatuur in de acht proefarrondissementen vóór aanvang van het experiment

Vanaf 1 februari 1981 wordt in acht arrondissementen bij wijze van experiment Dienstverlening toegepast. Dit experiment wordt...

Publicatie | 29-09-1981

Pressiegroepen en actiegroepen

De wijze waarop pressie- en actiegroepen zich in onze samenleving manifesteren zijn van uiteenlopende aard. We kennen...

Publicatie | 24-12-1979

Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling. De eerste vraag was of er in recente jaren sprake was van een toename van het...

Publicatie | 01-08-1979

De tenuitvoerlegging van voorwaardelijke gevangenisstraf

Het geheel is op de volgende manier in hoofdstukken onderverdeeld: (1) de ontstaansgeschiedenis; (2) de toepassing van de...

Publicatie | 01-07-1979

Recidivisme en speciaal preventief effect

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste plaats worden recidivecijfers gepresenteerd van personen die in 1966 zijn...

Publicatie | 06-12-1978

Alternatieve sankties

In de Inleiding wordt aangegeven op welke wijze het terrein van onderzoek enigszins is afgebakend. In hoofdstuk 2 wordt eerst...

Publicatie | 01-11-1976

Alternatieve strafrechtelijke sancties

De gevangenisstraf draagt niet bij tot een afname van de criminaliteit. Bovendien stigmatiseert zij de delinquent en kost zij...

Publicatie | 28-04-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term