Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

78 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Openbaar ministerie" en/of "Parket-generaal" en/of "Landelijk parket" en/of "Functioneel parket" en/of "Centrale verwerking OM" en/of "Regioparket" en/of "Dienstverleningsorganisatie OM" en/of "Ressortsparket"

Ontwikkelingen in bestuurlijke criminaliteitspreventie

Sinds 1960 is sprake van een vertienvoudiging van de geregistreerde criminaliteit. Het gaat hierbij met name om delicten als...

Publicatie | 30-08-1987

Het OM en de uitvoering van het beleid

Themanummer over de positie van het Openbaar Ministerie (OM) en het veranderingsproces dat het OM ondergaat.

Publicatie | 30-07-1984

Het project Leeuwarden; Verslag van een experiment met informatievoorziening ten behoeve van het Openbaar Ministerie

Gedurende de laatste drie maanden van 1981 is, in samenwerking met het parket van de Officier van Justitie in het...

Publicatie | 16-08-1983

Rijden onder invloed in het ressort Arnhem; Verslag van het registratieproject rijden onder invloed in het ressort Arnhem tussen 1 januari en 31 maart 1982

Ten vervolge op de computerverwerking door het WODC van in het arrondissement Almelo verzamelde gegevens over strafzaken...

Publicatie | 17-07-1983

Rechtsgelijkheid en sepotpraktijk; Verslag van een onderzoek naar het sepotbeleid in het Hofressort 's-Gravenhage

Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren tot het expliciet maken van het thans (1974) gevoerde sepotbeleid, teneinde...

Publicatie | 01-10-1981

O.M. en strafvorderingsbeleid

In ons land is het Openbaar Ministerie, ook wel genoemd de staande magistratuur, de instantie die behalve met de leiding van...

Publicatie | 30-10-1977

De harmonisering van het vervolgingsbeleid in discussie; Een bijdrage aan de harmonisering van het sepotbeleid in het ressort 's-Hertogenbosch

De procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in het begin van de zeventiger jaren het WODC verzocht...

Publicatie | 01-07-1977

Achtergronden van de vervolgingsbeslissing; Arrondissement Amsterdam

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de beslissing van...

Publicatie | 01-04-1977

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term