Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

81 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Kinderen" en/of "Pleegkinderen" en/of "Stiefkinderen" en/of "Baby's"

Gezin, opvoeding en criminaliteit

Dit themanummer over gezinsopvoeding en criminaliteit sluit een trits waarin Justitiƫle Verkenningen aandacht heeft besteed...

Publicatie | 30-11-1988

Tabellenrapport dossieronderzoek echtscheiding 1982

Publicatie | 28-11-1988

Vrijwillige pleegzorg; Een kwantitatieve analyse

Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen....

Publicatie | 01-04-1988

Alimentatie na scheiding in 1982; Een landelijk dossieronderzoek

Dit rapport bevat een onderzoek naar diverse aspecten van echtscheiding waarover weinig of geen recente informatie voorhanden...

Publicatie | 06-09-1987

Meer jonge kinderen in pleeggezinnen; Evaluatie van een beleidsexperiment

Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van het "beleidsexperiment...

Publicatie | 01-04-1987

Intrafamiliale agressie

Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats binnen het gezin, maar vele buitenstaanders zijn er bij betrokken of mogelijk...

Publicatie | 30-05-1986

In het belang van het kind

In dit inmiddels traditioneel geworden kinderbeschermingsnummer van Justitiele Verkenningen vier speciaal voor deze...

Publicatie | 30-03-1984

Uithuisplaatsing van kinderen

Hoewel ook het pleeggezin ter sprake komt, heeft de inleidende auteur zich in hoofdzaak beperkt tot de plaatsing in tehuizen...

Publicatie | 30-11-1982

Naamwetgeving

Deze laatste aflevering van 1981 is gewijd aan naamwetgeving, een thema dat recentelijk weer in de belangstelling is gekomen,...

Publicatie | 24-12-1981

Achternamen; Onderzoekingen met betrekking tot de artikelen 5 en 9 van het Burgerlijk Wetboek

Het onderzoek had een tweeledige doelstelling. Enerzijds werd beoogd zowel inzicht te krijgen in de historische...

Publicatie | 01-10-1981

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term