Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen levert belangrijke bijdrage aan deskundigheid in strafzaken

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen levert belangrijke bijdrage aan deskundigheid in strafzaken

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is opgericht om te zorgen voor constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in rechtszaken, door het stellen van normen aan en het registreren van deskundigen met verschillende expertises. Het is opgericht na enkele ernstige gerechtelijke dwalingen waarbij onvoldoende kwaliteit van forensische expertise een rol speelde. In een evaluatie onderzocht DSP-groep in opdracht van het WODC of het College gerechtelijk deskundigen (dat het NRGD bestuurt) tussen 2014 en 2019 zijn doelen heeft behaald.

De evaluatie laat zien dat het NRGD in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het doel van de Wet deskundige in strafzaken om het vertrouwen in de rechtspraak te versterken door het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in de forensische advisering. Het College is er deels in geslaagd zijn doelen en ambities te realiseren. Het College heeft meer buitenlandse deskundigen aangetrokken voor het NRGD stelsel en er zijn verschillende maatregelen genomen om de toetsingslast te verlagen, bijvoorbeeld het verlengen van de registratietermijn van deskundigen van vier naar vijf jaar. De deskundigheidsgebieden forensische pathologie, digitaal forensisch onderzoek en rechtspsychologie zijn toegevoegd, wat een vooruitgang is, maar één deskundigheidsgebied per jaar toevoegen is niet gelukt. Ook is het NRGD-stelsel niet uitgebreid naar het bestuurs- en civielrecht.

Nieuwe aandachtspunten

Uit de evaluatie komen enkele nieuwe aandachtspunten naar voren. Zo heerst er bijvoorbeeld onduidelijkheid over waar signalen gemeld kunnen worden wanneer NRGD-geregistreerden ondermaats presteren. Ook ervaren aanvragers de doorlooptijd van het beoordelingsproces vaak als lang. Met betrekking tot kleine deskundigheidsgebieden roept het onderzoek de vraag op of het huidige stramien van normeren en registreren passend is.

Lees het volledige rapport: Evaluatie College gerechtelijk deskundigen