Grootste witwasrisico’s in Nederland in kaart gebracht

Grootste witwasrisico’s in Nederland in kaart gebracht

Witwassen via virtuele valuta’s, handelsconstructies, ondergronds bankieren en offshore vennootschappen behoren tot de grootste witwasrisico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit de door het WODC uitgevoerde National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2019.

De NRA bouwt voort op de onderzoeksmethoden die zijn toegepast in de eerste NRA uit 2017. De risicobepaling kwam tot stand door expertoordelen over de mogelijke impact van witwasmethoden af te zetten tegen de ‘weerbaarheid’ van het beleidsinstrumentarium. Daarbij is nagegaan in hoeverre het beleidsinstrumentarium in staat is om de risico’s van witwassen te voorkomen of te bestrijden.


Het onderzoek laat zien dat wanneer witwasmethoden Anoniem, op Internationaal niveau en/of in een Ongereguleerde omgeving plaatsvinden (het zogeheten AIO-principe), de weerbaarheid van de beschikbare beleidsinstrumenten lager wordt.

Lees het volledige rapport: National Risk Assessment Witwassen 2019