Bescherming horizontale digitale privacy in Nederland onderzocht

Bescherming horizontale digitale privacy in Nederland onderzocht

De snelle opkomst van smartphones en andere technologieën die spionage mogelijk maken zorgen ervoor dat de digitale privacy mogelijk onder druk komt te staan. Considerati en Tilburg University (TILT) onderzochten in opdracht van het WODC de privacybescherming tussen burgers onderling en burgers en bedrijfsleven, de zogenaamde horizontale privacybescherming.

In het onderzoek is nagegaan of de horizontale privacybescherming in vier andere Europese landen aangrijpingspunten oplevert voor een verdere verbetering van de horizontale privacybescherming in Nederland. Het onderzoek liet zien dat de Nederlandse horizontale privacybescherming niet wezenlijk afwijkt van de privacybescherming in andere Europese landen. Enkele verbetermogelijkheden liggen er in het strafrecht, waar ruimte is voor een betere bescherming tegen het openbaar maken en verspreiden van aanstootgevende of obscene content en voor een verbod op het filmen van hulpbehoevende personen.

Lees het volledige rapport: Het recht op privacy in horizontale verhoudingen.