WODC-onderzoeksprogramma

WODC-onderzoeksprogramma

Het WODC-onderzoeksprogramma van 2020 is bekend. Het omvat 49 onderzoeken waarmee dit jaar een begin wordt gemaakt. De onderzoeken bestrijken het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid in den brede. Naast deze activiteiten besteedt het WODC veel aandacht aan langlopend, structureel onderzoek.
Zie: WODC-Onderzoeksprogramma

Onderzoekers die belangstelling hebben voor een van de onderzoeken kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB.
Zie: Uitbesteding van onderzoek