WODC-magazine nr. 3 - Recidive

WODC-magazine nr. 3 - Recidive

In het derde WODC-magazine met het thema Recidive lichten we een aantal van de recidiveonderzoeken van het afgelopen jaar uit en wordt ingegaan op de plannen voor de toekomst.

Zo’n 70% van de geregistreerde misdrijven in Nederland is gepleegd door personen die al eerder veroordeeld zijn geweest. De WODC-Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht. Met behulp van deze onderzoeken komen criminele carrières en de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren als voor volwassenen, beter in beeld.

Uit het tweejaarlijkse onderzoek onder vaste dadergroepen blijkt dat de recidivetrends onder volwassenen de laatste jaren lijken te stabiliseren, maar onder jeugdigen na een jarenlange daling een stijgende ontwikkeling laten zien. In 2019 publiceerde het WODC ook het recidiveonderzoek naar daders van High Impact Crimes, hieruit blijkt dat deze daders veel delicten plegen en beginnen op jonge leeftijd. Uit onderzoek naar daders van huiselijk geweld bleek dat veroordeelde huiselijk gewelddaders zich niet beperken tot huiselijk geweld en dat zij vaak al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen.

In het magazine is ook een artikel opgenomen over recidive na forensische zorg. Bij behandeling van daders met psychische stoornissen denken de meesten aan de tbs. Dit is echter een fractie van de uitstroom uit de forensische zorg. Terwijl al decennialang wordt bijgehouden hoeveel ex-tbs-gestelden weer in de fout gaan, was dit voor de overige forensische zorg tot voor kort onbekend. Het WODC deed onderzoek en maakte inzichtelijk hoe groot de groep is die na forensische zorg recidiveert. Hoeveel en welke types misdrijven daarbij worden gepleegd en wat de groep die na hun behandeling weer in de fout gaat kenmerkt.

Het WODC onderzoekt ook in een meerjarenprogramma de achtergronden en de recidive van bestuurders die hebben deelgenomen aan een van de (educatieve) maatregelen voor verkeersovertreders. Uit onderzoek, dat het WODC eind 2019 publiceerde, lijken het volgen van een cursus over alcohol en verkeer of deelname aan een alcoholslotprogramma een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het rijden onder invloed van alcohol.

Lees WODC-magazine nr. 3 - Recidive