Lage recidive na een alcoholslot

Lage recidive na een alcoholslot

Slechts 3% van de automobilisten die deel hebben moeten nemen aan het alcoholslotprogramma wordt binnen twee jaar opnieuw gepakt en veroordeeld voor rijden onder invloed. Gedurende het alcoholslotprogramma wordt maar 1 op de 100 deelnemers opnieuw gepakt en veroordeeld voor rijden onder invloed.

Tussen december 2011 en maart 2015 konden automobilisten die gepakt werden met teveel alcohol achter het stuur een alcoholslotprogramma opgelegd krijgen. Dit betekende onder andere dat er een alcoholslot in hun auto werd ingebouwd en dat men eerst moest blazen voor de auto startte. Het WODC heeft onderzocht in welke mate deze automobilisten opnieuw gepakt en veroordeeld werden voor rijden onder invloed gedurende de tijd dat het alcoholslot in hun auto was ingebouwd en gedurende de eerste twee jaar nadat het alcoholslot was verwijderd. Slechts een klein deel van de automobilisten wordt tijdens of binnen twee jaar na het alcoholslotprogramma opnieuw gepakt en veroordeeld voor rijden onder invloed. Mensen van wie het alcoholslotprogramma voortijdig is afgebroken en mensen die wel een alcoholslotprogramma opgelegd kregen maar hier niet mee gestart zijn, worden vaker opnieuw gepakt en veroordeeld voor rijden onder invloed dan de degenen die het alcoholslotprogramma succesvol afronden. Met deze resultaten kan geen uitspraak gedaan worden over de effectiviteit van het alcoholslotprogramma. Hier zal in 2019 onderzoek naar gedaan worden.
Lees de volledige tekst van de Factsheet: Recidive tijdens en na het alcoholslotprogramma