Meerderheid Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers reisde niet doelgericht naar Nederland

Meerderheid Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers reisde niet doelgericht naar Nederland

In 2015 werd Nederland geconfronteerd met een hoge instroom van asielzoekers, waaronder alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Met 3.859 geregistreerde AMV’s stond Nederland op de zevende plaats van bestemmingslanden in Europa. 84 procent van deze AMV’s kwam uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Het WODC onderzocht welke factoren een rol speelden in de migratie van de AMV’s die in 2015 naar Nederland zijn gekomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste AMV’s op het moment van vertrek uit hun eigen land niet doelgericht naar Nederland afreisden. Een minderheid, meestal Syrische jongeren, reisde wel doelgericht af naar Nederland. Deze jongeren waren doorgaans goed geïnformeerd over Nederland en andere bestemmingen. Een deel van de jongeren die bij vertrek niet doelgericht naar Nederland reisden, deed dat overigens later wel, nadat ze tijdens de reis informatie over mogelijke bestemmingen hadden gekregen.

De AMV’s die (op enig moment) bewust naar Nederland reisden, deden dat vooral omdat ze hadden gehoord dat de procedures snel en makkelijk zijn (met name de asiel- en gezinsherenigingsprocedure), en dat er toekomstperspectief is op het gebied van studie en werk.

Onveiligheid, oorlog, tekort aan intellectuele en fysieke vrijheid, het risico te worden gerekruteerd door gewapende groepen, en beperkte onderwijsmogelijkheden werden onder andere als factoren genoemd om het eigen land te verlaten.

De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek zijn gebaseerd op 45 interviews met Syrische, Eritrese en Afghaanse AMV’s. Naast de interviews met de jongeren zelf , zijn er ook groepsgesprekken gehouden met experts.

Lees het volledige rapport of de samenvatting: Unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands: choice of chance?