Zoekoverzicht Actueel Nieuws

121 Nieuwsberichten van het WODC

Zoekoverzicht WODC-nieuws

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

De zucht naar vrijheid

Het schenden van bijzondere voorwaarden in het kader van bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf of voorwaardelijke...

Nieuwsbericht | 31-10-2019

Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid; effecten van beleid

De afgelopen vijf jaar is gewerkt aan verbetering van bewustwording/scholing, registratie en rapportage van...

Nieuwsbericht | 02-06-2020

DNA-verwantschapsonderzoek levert belangrijke bijdrage aan opsporing en vervolging ernstige strafbare feiten

DNA-verwantschapsonderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten met...

Nieuwsbericht | 20-03-2019

Doelstellingen tijdelijke opvang overlastgevende asielzoekers deels behaald

Sinds eind 2017 kunnen overlastgevende asielzoekers worden geplaatst in een COA-locatie met extra begeleiding en toezicht...

Nieuwsbericht | 18-12-2019

Doorontwikkeling vragenlijst Slachtoffermonitor

De bejegening en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven tijdens het strafproces is een groot goed in Nederland. Om in...

Nieuwsbericht | 10-09-2019

Eerste recidivemeting adolescentenstrafrecht

Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, berecht volgens het...

Nieuwsbericht | 09-03-2020

Effectiviteit Cursus over alcohol en verkeer en alcoholslotprogramma onderzocht

Het volgen van een cursus over alcohol en verkeer of deelname aan een alcoholslotprogramma, lijken een bijdrage te leveren...

Nieuwsbericht | 16-12-2019

Einde aan de recidivedaling onder daders van high impact crimes

De nieuwste recidivemeting onder daders van high impact crimes (HIC) duidt op een trendbreuk in de recidiveontwikkeling. Tot...

Nieuwsbericht | 28-06-2019

Evaluatie van de Wet DNA-veroordeelden afgerond

In opdracht van het WODC, heeft Bureau Ateno onderzoek gedaan naar de uitvoering en effecten van de Wet DNA-veroordeelden...

Nieuwsbericht | 20-03-2019

Evaluatieonderzoek naar Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) afgerond

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in 2004 opgericht door publieke en private partijen....

Nieuwsbericht | 07-02-2020