Zoekoverzicht Actueel Nieuws

133 Nieuwsberichten van het WODC

Zoekoverzicht WODC-nieuws

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Nieuwe Justitiële Verkenningen over de aanpak van schuldenproblematiek

In 2019 waren er 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Na betaling van de vaste lasten en de...

Nieuwsbericht | 05-06-2020

Syrische statushouders boeken vooruitgang

De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is...

Nieuwsbericht | 04-06-2020

Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid; effecten van beleid

De afgelopen vijf jaar is gewerkt aan verbetering van bewustwording/scholing, registratie en rapportage van...

Nieuwsbericht | 02-06-2020

Tussenevaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

In deze tussenevaluatie wordt nagegaan hoe het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen wordt...

Nieuwsbericht | 02-06-2020

Achterlopende ontwikkeling - Het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Het onderzoek heeft als doel meer helderheid te verschaffen over het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ en de wijze waarop dit...

Nieuwsbericht | 20-05-2020

Voorbereiding evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda

In 2018 is de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) opgesteld met als doel om bij te dragen aan het vergroten van de...

Nieuwsbericht | 19-05-2020

Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: Een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor

De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding om daadwerkelijk een jeugdstrafrecht monitor te ontwikkelen. Deze monitor...

Nieuwsbericht | 19-05-2020

Inning van verkeersboetes verloopt bijzonder effectief

Het innen van verkeersboetes blijkt zeer effectief te verlopen: van de jaarlijks circa 9 miljoen opgelegde boetes wordt 94%...

Nieuwsbericht | 13-05-2020

Illegale verkoop softdrugs zorgelijk, overlast coffeeshops beperkt

Coffeeshoptoerisme – het kopen van hasj/wiet door niet-ingezetenen in de coffeeshop – komt in meer of mindere mate voor in...

Nieuwsbericht | 07-05-2020

Overlijden van Roland Eshuis

Tot ons grote verdriet overleed op 20 april onze collega Roland Eshuis, onderzoeker op het terrein van rechtspraak en...

Nieuwsbericht | 29-04-2020