WODC-Symposium Rechtspraak om de hoek

WODC-Symposium Rechtspraak om de hoek

Op 24 september 2019 organiseert het tijdschrift Justitiële verkenningen (JV), een uitgave van het WODC, een symposium met als thema ‘Rechtspraak om de hoek’.

Tijdens de bijeenkomst zullen vijf sprekers hun visie geven op de vele lokale experimenten van de afgelopen jaren die beogen om de rechtspraak dichter bij de burger te brengen. Is de afstand – fysiek of anderszins – tussen rechtspraak en burger te groot en zo ja, welke impulsen en maatregelen zouden nodig zijn om dit aan te pakken? Moet het rechtsbestel op de schop en hoe dan?

Sprekers

De sprekers zijn:

  • Mr. Christa Wiertz-Wezenbeek – President van de Rechtbank Amsterdam
  • Mr. Frank Visser – Gepensioneerd rechter en Nederlands bekendste televisierechter
  • Prof. mr. dr. Eddy Bauw – hoogleraar Rechtspleging (UvA); hoogleraar Aansprakelijkheid en Rechtspleging (UU); directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing
  • Prof. mr. dr. Maurits Barendrecht – Directeur van Hiil (The Hague Institute for Innovation of Law) en hoogleraar privaatrecht (UvT)
  • Prof. mr. dr. Rogier Hartendorp – Rechter Rechtbank Den Haag en buitengewoon hoogleraar Maatschappelijke Effectiviteit van de Rechtspleging aan de Universiteit Leiden

Afgesloten wordt met stellingen en discussie en vervolgens een borrel.

Datum, plaats, tijd en aanmelding

24 september, 14.00 - 17.00 uur.
Zaal open om 13.30 uur.
Auditorium, Turfmarkt 147, Den Haag

In verband met de registratie van deelnemers en verstrekking van een toegangspasje word je verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn. Legitimatie is verplicht.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar secretariaat.wodc@minjenv.nl onder vermelding van ‘symposium 24 september’ (zie ook: pdf-bijlage)

Deelnemers aan het symposium ontvangen een exemplaar van het themanummer Rechtspraak om de hoek van Justitiële verkenningen (nr.1/2019).
Het themanummer is tevens in digitale vorm te vinden op de website van het WODC.
Lees ook het rapport: Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel