Reactie WODC naar aanleiding van rapport Onderzoekscommissie WODC III

Reactie WODC naar aanleiding van rapport Onderzoekscommissie WODC III

Vandaag heeft de Onderzoekscommissie WODC III haar rapport aan de Minister van JenV aangeboden. Het betreft de manier waarop in 2016 de interne klacht over beïnvloeding van WODC-onderzoeken is afgehandeld.

Het rapport met de reactie van het ministerie is vanmiddag aan de Tweede Kamer aangeboden. De conclusies van het rapport raken mede het WODC en de directeur van het instituut.

Zie onderstaand de verklaring van de directeur Frans Leeuw:

De berichtgeving in het rapport van Commissie III “De Melding Terecht” inzake de afhandeling van een klacht van een voormalig medewerker van het WODC geeft mij aanleiding om, vooruitlopend op mijn geplande pensioen eind dit jaar, als directeur WODC terug te treden per 19 juli aanstaande. Alhoewel ik mij in de (generaliserende) kwalificaties over met name mijn leiderschapsstijl maar in beperkte mate herken, meen ik met deze stap het belang van het instituut en zijn medewerkers het beste te dienen.

Voor meer informatie verwijzen we naar het rapport en de reactie van het ministerie, zie bijlagen.