Doorontwikkeling vragenlijst Slachtoffermonitor

Doorontwikkeling vragenlijst Slachtoffermonitor

De bejegening en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven tijdens het strafproces is een groot goed in Nederland. Om in beeld te brengen in hoeverre de slachtofferondersteuning door justitiële instanties aansluit bij de behoeften van slachtoffers en welke aspecten daarvan, volgens hun, zouden kunnen worden verbeterd, is in 2009 de Slachtoffermonitor ontwikkeld.

Dit periodieke vragenlijstonderzoek is tot nu toe twee keer uitgevoerd: in 2011-2012 en 2016. Naar aanleiding van een aantal kritische vragen die tijdens de laatste meting over de vragenlijst zijn gesteld, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid het WODC gevraagd die vragenlijst grondig te laten doorlichten, en daar waar nodig, te laten aanpassen. Dit ter voorbereiding op de derde afname van de Slachtoffermonitor, die in 2021 is voorzien.

De doorlichting van de vragenlijst Slachtoffermonitor werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Twente. Hiervoor hanteerden zij een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve, sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden. Het rapport geeft een weerslag van deze doorlichting en biedt een beargumenteerd verbetervoorstel voor de vragenlijst: zij is nu beter afgestemd op de huidige justitie-praktijk, bevat minder redundantie, biedt betere mogelijkheden om verschillen in waargenomen kwaliteit tussen vormen van ondersteuning in kaart te brengen, en is meer in lijn met B1 taalniveau. Ook is de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst verbeterd. De herziene vragenlijst zal dus beter te begrijpen zijn door slachtoffers en meer valide en betrouwbare resultaten opleveren.
Lees het volledige rapport: Doorontwikkeling van de vragenlijst Slachtoffermonitor