Aandacht voor deelonderzoeken huiselijk geweld en kindermishandeling in online magazine

Aandacht voor deelonderzoeken huiselijk geweld en kindermishandeling in online magazine

Afgelopen februari publiceerde het WODC een grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieruit bleek onder andere dat 5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld. In dit online magazine besteden we nog eens aandacht aan de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
Zie: WODC magazine (2019-01)