WODC-magazine nr. 2 - Vertrek

WODC-magazine nr. 2 - Vertrek

Het WODC doet veel onderzoek op het terrein van migratie. De WODC-publicatie Migratie in beeld geeft aan de hand van verschillende thema’s een overzicht van de Nederlandse trends en cijfers op het gebied van migratie. In het afgelopen jaar was ‘vertrek’ een terugkerend onderwerp van onderzoek. Op 10 oktober 2019 publiceerde het WODC het onderzoek ‘Blijven vergunninghouders in Nederland?’ In het WODC-magazine Vertrek een artikel over dit onderzoek naar de migratietrajecten van de groep vergunninghouders die, in de tweede helft van de jaren negentig, in Nederland kwamen. Daarnaast besteden we in het magazine aandacht aan de onderzoeken ‘Syriërs in Nederland’ en ‘Opnieuw beginnen’ uitgebracht door het SCP. Aan deze publicaties leverden onderzoekers van het WODC een grote bijdrage. Deze onderzoeken geven een beeld van de Syriërs die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen en de integratie van deze statushouders. IOM Nederland beschrijft in het magazine het getob van asielmigranten als het gaat om het wel of niet terugkeren naar het land van herkomst.

Link naar WODC Magazine, nr. 2 - Vertrek

Link naar Migratie in beeld