Afgerond onderzoek

Overzicht van afgerond onderzoek dat (nog) niet is gepubliceerd.

Gesorteerd op einddatum afronding onderzoek

195 document(en) gevonden Afgerond onderzoek

Afgerond onderzoek

Consequenties modernisering Wetboek van Strafvordering voor de advocatuur

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft een aantal consequenties voor de rol en verantwoordelijkheid van de...

Onderzoek | 12-12-2018

Recidivemeting forensische zorg uitstroom 2014

Onderzoek | 10-12-2018

Geestelijke gezondheid en betrokkenheid bij terrorisme

In de maatschappelijke discussie over terrorisme worden verbanden gelegd met de geestelijke gezondheid van daders. Hoewel...

Onderzoek | 06-12-2018

Evaluatiewet conservatoir beslag

Per 1 januari 2014 is de Wet in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen...

Onderzoek | 04-12-2018

Advance Passenger Information (API)

In de Europese Unie bestaat sinds 2004 een Advance Passenger Information (API)-richtlijn gericht op de verbetering van...

Onderzoek | 04-12-2018

Monitoring van het coffeeshopbeleid 2017

Het onderzoek dient in kaart te brengen welke ontwikkelingen zich in 2017 landelijk voordoen in softdrugs gerelateerde...

Onderzoek | 04-12-2018

State of the art crisisbeheersing

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2018 drie...

Onderzoek | 04-12-2018

Strafoplegging / afdoening aanpak CSV's

Sinds 2009 is het aantal door OM, Politie en bijzondere opsporingsdiensten ‘aangepakte’ criminele samenwerkingsverbanden...

Onderzoek | 01-12-2018

Effectiviteit interventies aanpak CSV's

Sinds 2009 is het aantal door het openbaar ministerie (OM), de politie en de buitengewone opsporingsdiensten (BOD’en)...

Onderzoek | 01-12-2018

Evaluatie (beleids)maatregelen ingesteld om de hoge instroom van asielzoekers uit veilige landen van herkomst af te remmen

Sinds eind 2015 zijn meerdere maatregelen ingevoerd om het aantal personen dat naar Nederland kwam en asiel vroeg af te...

Onderzoek | 29-11-2018