Afgerond onderzoek

Overzicht van afgerond onderzoek dat (nog) niet is gepubliceerd.

Gesorteerd op einddatum afronding onderzoek

191 document(en) gevonden Afgerond onderzoek

Afgerond onderzoek

Bestuurlijke boetes en de VOG

In het advies van de Raad van State van 13 juli 2015 (Stcrt. 2015, 30280) worden over de verhouding tussen sanctiestelsels in...

Onderzoek | 29-06-2020

Bescherming van minderjarige slachtoffers

Op grond van de EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers moeten minderjarige slachtoffers qua bescherming op bijzondere...

Onderzoek | 16-06-2020

Doorontwikkeling PMJ 2015

De resultaten zijn verwerkt in: Capaciteitsbehoefte Justitiƫle Ketens t/m 2020 (Cahier 2015-7). Zie link bij: Meer...

Onderzoek | 28-05-2020

Achtergronden en recidive onder daders van seksueel geweld tegen kinderen veroordeeld in 2001-2015

Het WODC voert sinds medio 2016 een vijfjarig onderzoeksprogramma uit naar de recidive van daders van huiselijk geweld en...

Onderzoek | 08-01-2020

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2019

Tabellen Rechtspleging Civiel en Bestuur 2018 De tabellenset C&B 2018 omvat bijna 100 tabellen, die thematisch zijn...

Onderzoek | 18-12-2019

Deltaplan recidiveonderzoek

Onderzoek | 17-12-2019

Evaluatie pilots leefklimaat

In PI Nieuwegein is - als experiment - op een van de afdelingen een aantal maatregelen ter verbetering van het leefklimaat...

Onderzoek | 08-11-2019

Ontwikkeling vragenlijst huiselijk geweld

Bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van het onderzoek naar de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling (brief...

Onderzoek | 03-10-2019

Bijdrage National Report EMCDDA 2018

Elk jaar dient iedere EU-lidstaat voor het Europees Monitoring Centrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) rapportages op...

Onderzoek | 10-09-2019

Actualisering recidivemeting reclassering; Een verslag over de periode 2006 - 2018

In dit onderzoek wordt de recidive berekend van ex-reclassenten die in de jaren 2006 tot en met 2015 een werkstraf hebben...

Onderzoek | 13-06-2019